NEVLADINO UDRUŽENJE "KUTAK"

Nevladino udruženje "Kutak" je registrovano 20. 01. 2014. godine, sa ciljem da djeci i mladima pristupi na kreativniji način u oblasti kulture – portal o kulturnim događajima – Culture Corner i organizacija izleta (projekat Kulturna subota). Osim toga, ciljevi udruženja su i sprovođenje humanitarnih aktivnosti i organizacija aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine u kojima će djeca i i mladi uzeti učešće.

Nevladino udruženje "Kutak" je od 01.02. – 01.06.2014. godine organizovalo kreativnu radionicu "Kutak za čitanje" za djecu od 4 do 7 godina. Cilj ove radionice je bio da dijete kroz igru doživi ljepotu književnog stvaralaštva, da mu se pruži prilika da iskaže sve svoje talente i da sa ostalom djecom stiče timski duh ne stavljajući u drugi plan nijednog trenutka svoju individualnost i ideje.

Tokom 2015. godine predstavnici nevladinog udruženja "Kutak" su koncipirali i realizovali kreativnu radionicu "Drugačiji kutak" za djecu od 5 do 9 godina koja je uključivala sljedeće aktivnosti: 1) komunikaciju, 2) čitanje na čajanci, 3) engleski jezik na bazi metode "natural learning" i 4) jogu. Sve prethodno navedene aktivnosti su bile tematski povezane i kao takve odražavale su moderan i evropski pristup učenju. Važno je istaći da se na svim časovima radionice slušala klasična muzika koju su predstavnici nevladinog udruženja "Kutak" uspijevali da približe djeci kroz interesantne priče o muzičkim stvaraocima. Izbor klasične muzike za radionicu se obavljao u konsultaciji sa univerzitetskim profesorima sa Muzičke akademije sa Cetinja. Realizovane aktivnosti u velikoj mjeri su doprinijele razvoju kulture kod djece, imajući u vidu da su se na radionicama, između ostalih obrađivale i teme iz oblasti umjetnosti i kulture.

Međutim, nevladino udruženja "Kutak" je tokom 2015. godine odlučilo da ode korak dalje i pruži svoj doprinos u promociji cjelokupnog kulturnog stvaralaštva u Crnoj Gori formiranjem jedinstvenog portala o kulturnim događajima u Crnoj Gori – Culture Corner (www.culture-corner.me).

Projekat "Kulturna subota", koji se uspješno realizuje od septembra 2015. godine, kojim se teži da djeca, mladi i svi ostali stanovnici Crne Gore i njeni posjetioci, upoznaju kulturno nasleđe Crne Gore. Naime, svake prve subote u mjesecu (osim decembra, januara, februara, marta i avgusta) organizuje se kvalitetno osmišljeni jednodnevni izlet tokom kojeg polaznici uživaju u prirodnim ljepotama Crne Gore i aktivno posjećuju sve institucije kulture kao i sakralne objekte.

Nevladino udruženje Kutak je od 2015. godine povodom Svjetskog dana djeteta organizator humanitarnog događaja "Kutak želja" tokom kojeg predstavnici hotela, restorana i poslastičarnica doniraju kolače i torte. Prodajom istih prikupljaju se sredstva koja se koriste za kupovinu zahtijevanih stvari sa liste želja onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Nevladino udruženje Kutak je osnivač KIC POP HORA, a na inicijativu građana Podgorice i dirigenta Saše Barjaktarovića. Prva proba održana je 01.03. 2017. godine. Dana 20.04. 2017. godine HOR je imao prvi nastup, u okviru obilježavanja 70-godisnjice folklornog ansambla KIC-a "B.Tomovic", a svoj prvi večernji koncert 27. juna 2017. godine u velikoj sali KIC-a i nezapamćeno inetresovanje publike. Onda su uslijedili koncerti širom Crne Gore.

NAŠ TIM

Aristotel

"Ni jedan veliki umjetnik ne vidi stvari onakvim kakve one stvarno jesu. Ukoliko bi bilo tako on bi prestao da bude umjetnik."

Pablo Picasso

"Cilj umjetnosti nije da predstavi vanjsku pojavnost stvari nego njihov unutrašnji značaj."

"Svaki umjetnik je na početku bio amater."

"Umjetnik nije plaćen za svoj rad, nego za svoju viziju."

"Umjetnost nije stvar – ona je pravac."